Skjønn

Skjønn

Når en eiendom får skade, er det viktig å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. 
 
Ved større skader er det vanlig å benytte skjønn som oppgjørsform. Da velger skadelidte og forsikringsselskapet hver sin skjønnsmann, som blir enige om erstatningen med bindende virkning. En skjønnsmann med sertifisering fra Norsk takst gir god trygghet for et riktig resultat. 

 
Skader som skyldes skred, storm, stormflo, flom, jordskjelv eller vulkanutbrudd kalles naturskader. 

Ønsker du å ta en uforpliktende samtale?

Vi tar gjerne en hyggelig samtale!